Pernilles oase for børn

Privat Pasningsordning

Pædagogiske læreplaner

Der er opstillet 6 temaer, hvorfra der udarbejdes pædagogiske læreplaner ud fra.

Krop og bevægelse:
Målet er at barnet får kendskab til dets krop og kommer til at føle glæde ved at bruge kroppen.
Dette gør jeg ved at give barnet en hverdag hvor der inde som udeer plads til at bevæge sig. Vi synger sange som benævner kropsdele, vi danser, triller og hopper og udenfor finder vi små bakker, kuperet terræn og får brugt vores ben en masse.

Sproglige kompetencer:
Målet er at give barnet større sprogforståelse og et større ordforråd.
Dette gør jeg ved at vi synger, læser historier og laver rim og remser.
Jeg sætter ord på, hvad både jeg selv og børnene gør.

Naturen og naturfænomener:
Målet er at barnet oplever de forskellige årstider samt at de møder og rør ved dyr.
Dette gør jeg ved at vi går ture. Vi er opmærksomme på når en vintergæk kommer op og vi finder regnorme, edderkopper og mariehøns.
Og så bruger vi ByOasen, hvor vi kan røre geder, kaniner og høns.

Sociale kompetencer:
Målet er at barnet udvikler venskaber, ikke bare i vores lille gruppe, men også i større grupper som fx legestue.
Dette gøres ved at jeg opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og jeg hjælper dem til at vise empati over for et andet barn. Dette gøres ved at sætte ord på, altså hvis et barn græder så viser jeg med min handling og mit sprog at det er synd for barnet og at vi skal hjælpe.

Kulturelle udtryksformer og værdier:
Målet er at barnet får kendskab til traditioner og højtider.
Dette gøres ved at jule i december.

Barnets alsidige personlige udvikling:
Målet er at barnets selvværd styrkes, at det bliver respekteret og anerkendt for den det er.
At barnet føler sig som en del af fællesskab og får skabt tillid til omverdenen.
Dette gøres ved at jeg som den voksne skaber tryghed og rum til at barnet har lyst til at prøve noget som måske er lidt svært. At jeg opmuntrer barnet til at prøve, også selv om det ikke lige lykkedes.
At jeg er i børnehøjde og hele tiden ser hvor barnet er og støtter op lige præcis der.