Pernilles oase for børn

Privat Pasningsordning

Sygdom

Da vi er en lille gruppe af børn og en enkelt voksen giver det som regel mindre sygdom. Derfor er ordningen også et godt sted at være for det for tidlig fødte barn eller et barn med fx astma.

Her hos mig er der desuden røgfrit.

Bliver barnet sygt må det selvfølgelig ikke komme i ordningen både for vores andres skyld men ikke mindst for dets eget. For et barn som ikke er på toppen og ikke kan følge rytmen i dagligdagen er det ikke særlig sjovt at skulle være sammen med andre.

Så se på barnets almene tilstand og ikke bare på om det har feber inden du/I sender det af sted.

hvis I selv har sovet rigtig dårligt, har barnet jo også og så er det altså bare bedre at være hjemme.

Det kan være svært at få arrangeret pasning af ens syge barn og derfor vælger nogle forældre at løse problemet ved at give paracetamol til barnet om morgenen inden det afleveres i dagplejen, men dette gør ikke barnet rakt, tværtimod har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at pådrage sig en anden sygdom og barnet vil kunne smitte de andre børn i ordningen. 

Så se på dit barn og skal der tørre snotnæse hele tiden og er det rigtig pyltret, så er det måske en bedre idag med en dag hjemme.

Og efter et sygeforløb er det vigtig med en feberfri dag inden barnet kommer afsted igen.

Jeg vil rigtig gerne vide senest kl. 7.00 om morgenen om dit/jeres barn kommer, så jeg kan planlægge dagen og giv  besked senest 16.30 aftenen inde I kommer.

Hvis jeg selv skulle blive syg, giver jeg besked senest 6.30 om morgenen og vender tilbage så hurtigt jeg kan med hvornår jeg er tilbage på min pind igen.

HUSK I selv skal sørge for pasning, når jeg er syg.